Niederlande


HAJO BANZHAF OVER … TAROT ON LINE: HOKUS POKUS, DIGITALE NON- SENS OF SERIEUS TE NEMEN ?

Vertaald door Susan Gorel en verschenen in Tarot Magazine nr. 11 tarotmagazine@freeler.nl

Is het niet belachelijk, absurd of op z'n minst volslagen on-serieus om via de elektronische snelweg de kaart te leggen, zeker als uiteindelijk een toevalsgenerator beslist welke kaart je "trekt"? Ik geef graag toe dat het voor mij ook eerst vreemd was, maar aan de andere kant hebben de soms zeer verbluffende antwoorden diepe indruk op mij gemaakt. Over hoe de Tarot "functioneert" zijn er verschillende verklaringen. EÚn verklaring is psychologisch gekleurd en gaat ervan uit, dat het onbewuste over een aanzienlijke kennis en voorgevoel beschikt - onder andere over toekomstige ontwikkelingen - en dit weten via beeldentaal in dromen en via andere wegen aan het bewustzijn toont; ÚÚn van deze beelden is de Tarot. Zo beschouwd stelt bij het leggen van de kaarten het bewuste het onbewuste een vraag en het antwoord wordt ons door het onbewuste kaart voor kaart gespeld. Voorwaarde hierbij is de intu´tie bij het schudden, trekken en duiden van de kaarten, en om dat alles aan een computer over te laten lijkt inderdaad tamelijk onzinnig. Er is echter ook een andere verklaring, die op andere overwegingen stoelt. Uit spiritueel zicht bekeken is het begrip tijd niet alleen een kwantiteit, die betekenisloos voorbij gaat. Tijd heeft veeleer ook een kwaliteit die elk moment zijn eigen betekenis geeft. Dat is de opvatting die aan de meeste orakels ten grondslag ligt. Terwijl de wijzers van de klok ons de hoeveelheid tijd aangeven, kunnen wij uit de stand van de sterren of uit een toevalsconstellatie aflezen wat het moment betekent. Daar komt bij dat in een holistische kijk op de wereld vraag en antwoord een eenheid, een heelheid voorstellen. Dan ligt het voor de hand dat in het moment van de vraag, ook het antwoord op die vraag besloten ligt. Wie het op deze wijze lukt de wijsheid van het ogenblik te herkennen, die kan uit de symboliek het antwoord aflezen en daar ligt nu juist het wezenlijke van het toeval: dat het ons in een 'toevallige' constellatie de kwaliteit van het moment openbaart. Precies dit is het typische van veel orakels die op hun eigen wijze de duiding van de symboliek mogelijk maken. De astrologen onder ons kijken naar de hemel - vroeger tenminste, nu kijken ze meest naar hun computer - om uit de stand van de planeten de kwaliteit van de plaats van waaruit men kijkt vast te stellen. De oude Chinezen wierpen de I Tjing en zochten dan in een van de oudste wijsheidsboeken van de mensheid de betekenis van het zo ontstane hexagram op. De tarotdeskundige legt de kaarten, de Dru´den vroeger de runen en de koffiedik-lezer ziet de betekenis van het ogenblik uit de symboliek van het koffiedik. De kwaliteit van het ogenblik komt op alle niveau's tot uitdrukking en dan is het niet van belang wat tot dat toeval geleid heeft. Hierbij is alles van betekenis, ook als het 'slechts' een elektronische impuls was waardoor het tot stand kwam. Of de raad van de kaarten ernst genomen moet worden, hangt volgens mijn ervaring niet af van de wijze waarop de kaarten gelegd worden. Veel belangrijker is het daarentegen hoe de vraag gesteld wordt omdat de Tarot precies zo antwoord geeft. Duidelijke vraag - duidelijk antwoord, geen vraag - geen antwoord, ernstige vraag - ernstig antwoord, domme vraag - dom antwoord. En als de vraag 'zo maar' gesteld wordt, krijg je natuurlijk ook een 'zo maar'- antwoord. Maar ook een van wensen doordrenkte vraag kan tot een antwoord leiden, dat weliswaar de wensen weerspiegelt, maar niet de toekomstige ontwikkelingen toont. Maar natuurlijk is uiteindelijk ieder het beste af om de kaarten op de eigen en meest vertrouwde wijze te leggen, de wijze waarbij men zich het beste thuis voelt. HAJO BANZHAF. Hajo Banzhaf is een Duits astroloog en tarotdeskundige die al veel boeken over de tarot en de astrologie heeft geschreven. U kunt zijn wetenswaardigheden volgen op: www.tarot.de

HAJO BANZHAF.

[zurück]   [ drucken]   [Seitenanfang]